Úřední deska obce Počaply – archiv

Rok 2021

Úřední deska - archiv rok 2021

Nabídka dřeva / září 2021

Datum uveřejnění: 02. 09. 2021 Datum sejmutí: 17. 09. 2021 Zobrazit

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Počaply

Datum uveřejnění: 04. 08. 2021 Datum sejmutí: 14. 08. 2021 Zobrazit

Nabídka dřeva / červenec 2021

Datum uveřejnění: 02. 07. 2021 Datum sejmutí: 17. 07. 2021 Zobrazit

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Počaply dne 30. 6. 2021

Datum uveřejnění: 25. 06. 2021 Datum sejmutí: 01. 07. 2021 Zobrazit

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Datum uveřejnění: 27. 05. 2021 Datum sejmutí: 13. 06. 2021 Zobrazit

Plánované přerušení dodávky elektřiny 15. 6. 2021 / 7:30 – 18:00

Datum uveřejnění: 26. 05. 2021 Datum sejmutí: 16. 06. 2021 Zobrazit

Záměr prodeje pozemku

Datum uveřejnění: 13. 05. 2021 Datum sejmutí: 31. 05. 2021 Zobrazit

Březnicko – návrh závěrečného účtu 2020

Datum uveřejnění: 12. 05. 2021 Datum sejmutí: 09. 06. 2021 Zobrazit

Nabídka dřeva / květen 2021

Datum uveřejnění: 07. 05. 2021 Datum sejmutí: 21. 05. 2021 Zobrazit

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Počaply

Datum uveřejnění: 10. 04. 2021 Datum sejmutí: 24. 04. 2021 Zobrazit

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Datum uveřejnění: 22. 03. 2021 Datum sejmutí: 26. 04. 2021 Zobrazit

Upozornění na odstávku elektřiny 4/2021

Datum uveřejnění: 17. 03. 2021 Datum sejmutí: 30. 04. 2021 Zobrazit

Oznámení o konání zastupitelstva dne 5. 3. 2021

Datum uveřejnění: 24. 02. 2021 Datum sejmutí: 31. 03. 2021 Zobrazit

Rekonstrukce mostu (silnice I/19)

Datum uveřejnění: 24. 02. 2021 Datum sejmutí: 14. 03. 2021 Zobrazit

Závěrečný účet za rok 2019

Datum uveřejnění: 26. 06. 2020 Datum sejmutí: 30. 06. 2021 Zobrazit

Vyhláška – katastrální úřad

Datum uveřejnění: 23. 06. 2016 Datum sejmutí: 31. 03. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů – zrušující vyhláška č. 4/2020

Datum uveřejnění: 31. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 01. 2021 Zobrazit

Rozpočtové opatření č. 6 / 2020

Datum uveřejnění: 26. 01. 2021 Datum sejmutí: 14. 02. 2021 Zobrazit

Oznámení o konání zastupitelstva dne 5. 2. 2021

Datum uveřejnění: 28. 01. 2021 Datum sejmutí: 28. 02. 2021 Zobrazit

Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2020

Datum uveřejnění: 20. 12. 2020 Datum sejmutí: 20. 01. 2021 Zobrazit
Rok 2020

Úřední deska - archiv rok 2020

Závěrečný účet za rok 2019

Datum uveřejnění: 26. 06. 2020 Datum sejmutí: 30. 06. 2021 Zobrazit

Vyhláška – katastrální úřad

Datum uveřejnění: 23. 06. 2016 Datum sejmutí: 31. 03. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Datum uveřejnění: 01. 01. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů – zrušující vyhláška č. 4/2020

Datum uveřejnění: 31. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 01. 2021 Zobrazit

Zvěřejněný záměr prodeje pozemku

Datum uveřejnění: 30. 09. 2020 Datum sejmutí: 18. 10. 2020 Zobrazit

Zvěřejněný záměr pronájmu pozemku – A. CH.

Datum uveřejnění: 11. 12. 2020 Datum sejmutí: 29. 12. 2020 Zobrazit

Podpora nestátním neziskovým organizacím

Datum uveřejnění: 08. 12. 2018 Datum sejmutí: 31. 03. 2020 Zobrazit

Svazek obcí – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023 DSO Březnicko

Datum uveřejnění: 25. 11. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2020 Zobrazit

Svazek obcí – Návrh rozpočtu na rok 2021 DSO Březnicko

Datum uveřejnění: 25. 11. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2020 Zobrazit

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 – 2023

Datum uveřejnění: 11. 12. 2020 Datum sejmutí: 28. 12. 2020 Zobrazit

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Datum uveřejnění: 04. 12. 2020 Datum sejmutí: 28. 12. 2020 Zobrazit

Stražiště – oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Datum uveřejnění: 10. 02. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Stražiště – oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí – dopis

Datum uveřejnění: 10. 02. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Změna územního plánu č.1 obce Počaply

Datum uveřejnění: 01. 01. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Řád pro pohřebiště v obci Počaply – Stražiště

Datum uveřejnění: 28. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2020

Datum uveřejnění: 28. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2020

Datum uveřejnění: 04. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 6. 11. 2020

Datum uveřejnění: 06. 11. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit

Oznámení o konání zastupitelstva obce dne 28. 12. 2020

Datum uveřejnění: 20. 12. 2020 Datum sejmutí: 20. 01. 2021 Zobrazit

Dotace – Dotační program ČOV pro rok 2020

Datum uveřejnění: 01. 01. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2020 Zobrazit
Starší záznamy elektronické úřední desky

Volby 2020

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. – 3. října 2020

Oznámení o době a místě konání voleb:

  • pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise, které se uskuteční 10. 9. 2020 od 19:00 v prostorách OÚ.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ KORONAVIRU 2020/2021:

Stručné změny od pátku 18. 12. 2020 – Česko bude ve 4. stupni PES

Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020 – krizová opatření

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19

Usnesení vlády o přijatých opatření týkající se konání hromadných akcí – platnost od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Usnesení vlády o přijatých opatření týkající se konání hromadných akcí a shromažďování osob – platnost od 14. 10. 2020 do 3. 11. 2020

Usnesení vlády o přijatých opatření týkající se omezení provozu škol – platnost od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Usnesení vlády o přijatých opatření týkající se zákazu vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb – účinnost od 14. 10. 2020

Usnesení vlády o přijatých opatření týkající se zajištění nezbytné péče o  děti – účinnost od 14. 10. 2020

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Souhrn všech platných opatření na území ČR během nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu – platnost od 18. 3. 2020 od 18:00 hod do odvolání.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám (výjimky) – účinnost od 1. 4. 2020 (od 6:00 hod) do 11. 4 2020 (do 6:00 hod).

Mimořádné opatření – nařízení zákazu pohybu a pobytu osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (výjimky) – účinnost od 31. 3. 2020

Mimořádné opatření – nařízení omezeného provozu orgánů státní správy – účinnost od 1. 4. 2020 (od 6:00 hod) do 11. 4 2020 (do 6:00 hod).

**********

Provoz jednotlivých ambulancí Oblastní nemocnice Příbram – platné od 25. 3. 2020

Zubní pohotovost v ON Příbram 7 dní v týdnu – platné od 26. 3. 2020

Dotace:

ČOV:

Dotace ČOV pro rok 2019

Ostatní:

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu – Vyvěšeno: 8. 5. 2019 | Sejmuto: 31. 5. 2019

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – Vyvěšeno: 25. 4. 2019 | Sejmuto: 31. 5. 2019

Výsledky voleb do zastupitestva obce Počaply – 2018 – Vyvěšeno: 7. 10. 2018

Volby do zastupitelstev obcí – 2018 – Vyvěšeno: 13. 7. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb – Vyvěšeno: 18. 9. 2018

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise– Vyvěšeno: 6. 9. 2018

Veřejné zakázky malého rozsahu

ZVEŘEJNĚNÉ ZÁMĚRY:

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE

Rozpočtové opatření č. 5 / 2020 – Vyvěšeno: 21. 10. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 4 / 2020 – Vyvěšeno: 16. 9. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 3 / 2020 – Vyvěšeno: 15. 7. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 2 / 2020 – Vyvěšeno: 1. 4. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č. 1 / 2020 – Vyvěšeno: 25. 3. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020 – Vyvěšeno: 6. 1. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 – 2022 – Vyvěšeno: 6. 1. 2020 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Rozpočtové opatření č.5 / 2019 – Vyvěšeno: 6. 1. 2020 | Sejmuto: 23. 1. 2020

Rozpočtové opatření č.4 / 2019 – Vyvěšeno: 6. 9. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Rozpočtové opatření č.3 / 2019 – Vyvěšeno: 19. 6. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Rozpočtové opatření č.2 / 2019 – Vyvěšeno: 19. 6. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Rozpočtové opatření č.1 / 2019 – Vyvěšeno: 20. 2. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019 – Vyvěšeno: 23. 1. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 – 2021 – Vyvěšeno: 23. 1. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Závěrečný účet za rok 2018 – Vyvěšeno: 20. 6. 2019 | Sejmuto: 30. 6. 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 – Vyvěšeno: 20. 5. 2020 | Sejmuto: 5. 6. 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2022  – Vyvěšeno: 6. 12. 2019 | Sejmuto: 27. 12. 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – Vyvěšeno: 6. 12. 2019 | Sejmuto: 27. 12. 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 – Vyvěšeno: 16. 5. 2019 | Sejmuto: 7. 6. 2019

Závěrečný účet za rok 2017 – Vyvěšeno: 1. 6. 2018 | Sejmuto: 30. 6. 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 – Vyvěšeno: 16. 5. 2018 | Sejmuto: 1. 6. 2018

Návrh rozpočtu 2017 – Vyvěšeno: 2. 12. 2016 | Sejmuto: 23. 12. 2016

Závěrečný účet za rok 2016 – Vyvěšeno: 28. 6. 2017 | Sejmuto: 30. 6. 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – Vyvěšeno: 24. 5. 2017 | Sejmuto: 9. 6. 2017

Rozpočet Obce Počaply na rok 2017 – Vyvěšeno: 17. 3. 2017 | Sejmuto: 31. 12. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2019-2021 – Vyvěšeno 7. 12. 2018 | Sejmuto: 28. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu roky 2018 -2020 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č.1 – Vyvěšeno: 21. 2. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č.2 – Vyvěšeno: 4. 5. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č.3 – Vyvěšeno: 22. 8. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č.4 – Vyvěšeno: 24. 10. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Návrh rozpočtu obce Počaply na rok 2019 – Vyvěšeno 7. 12. 2018 | Sejmuto: 28. 12. 2018

Návrh rozpočtu 2018 – Vyvěšeno: 1. 12. 2017 | Sejmuto: 29. 12. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 – Vyvěšeno: 1. 12. 2017 | Sejmuto: 29. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 4 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 3. 2. 2018

Rozpočtové opatření č. 3 – Vyvěšeno: 25. 10. 2017 | Sejmuto: 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 2 – Vyvěšeno: 30. 6. 2017 | Sejmuto: 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 – Vyvěšeno: 17. 3. 2017 | Sejmuto: 31. 12. 2017

Svazek obcí

Závěrečný účet DSO Březnicko za rok 2019  – Vyvěšeno: 26. 7. 2020 | Sejmuto: 30. 6. 2021

Rozpočet na rok 2020 – Vyvěšeno 23. 12. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2022 – Vyvěšeno 23. 12. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (prohlášení)- Vyvěšeno: 27. 5. 2020 | Sejmuto: 12. 6. 2020

Rozpočtové opatření č. 1 – Vyvěšeno 23. 12. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Závěrečný účet za rok 2018 – Vyvěšeno: 20. 6. 2019 | Sejmuto: 30. 6. 2020

Rozpočet na rok 2019– Vyvěšeno: 9. 1. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 – Vyvěšeno: 9. 1. 2019 | Sejmuto: 31. 12. 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Březnicko, svazek obcí na období 2020 – 2022 – Vyvěšeno 6. 11. 2019 | Sejmuto: 26. 11. 2019

Návrh rozpočtu Březnicko, svazek obcí na rok 2020 – Vyvěšeno 6. 11. 2019 | Sejmuto: 26. 11. 2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 (Svazek obcí) – Vyvěšeno: 10. 5. 2019 | Sejmuto: 28. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 1 / 2018 (Svazek obcí) – Vyvěšeno: 9. 1. 2019 | Sejmuto: 26. 1. 2019

Závěrečný účet za rok 2017 (Svazek obcí) – Vyvěšeno: 16. 7. 2018 | Sejmuto: 30. 6. 2019

Březnicko – návrh rozpočtu na rok 2019 – Vyvěšeno: 27. 11. 2018 | Sejmuto: 13. 12. 2018

Březnicko – návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 – 2021 – Vyvěšeno: 27. 11. 2018 | Sejmuto: 13. 12. 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 – 2020 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Březnicko – rozpočet na rok 2018 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 31. 12. 2018

Březnice – svazek obcí – závěrečný účet za rok 2016 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 30. 6. 2018

Březnicko – rozpočtové opatření č. 1 – Vyvěšeno: 17. 1. 2018 | Sejmuto: 3. 2. 2018

Návrh rozpočtu 2018 Vyvěšeno: 1. 12. 2017 | Sejmuto: 20. 12. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 Vyvěšeno: 1. 12. 2017 | Sejmuto: 20. 12. 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 – Vyvěšeno: 16. 5. 2018 | Sejmuto: 1. 6. 2018

Vyhlášky

Zveřejněné záměry:

2015:

Závěrečný účet za rok 2015 (zveřejněno 18. 5. 2016)

Závěrečný účet za rok 2014 (zveřejněno 5. 6. 2015)

Závěrečný účet za rok 2013 (zveřejněno 14. 5. 2014)

Závěrečný účet za rok 2012 (zveřejněno 22. 5. 2013)

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

OZNÁMENÍ

ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ OBCE