Svazek obcí – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum uveřejnění: 06. 01. 2021
Datum sejmutí: 31. 12. 2021