Prohlášení o přístupnosti

Obec Počaply se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (www.pocaply.cz).

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Byly vyloučeny texty ve fotografiích. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině aktuálních a používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. V některých starších přílohách úřední desky (JPG, SKENOVANÁ PDF) vytvořených před revizí tohoto Prohlášení o přístupnosti nemusí být text čitelný pomocí čtecích zařízení z důvodu skenovaných dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.11.2019.
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.2.2021.
  • Toto prohlášení bylo vypracováno dle zákona č. 99/2019 Sb., metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Obec Počaply má za cíl, aby internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). 

Kontakt na správce obsahu

Obecní úřad Počaply

Adresa: Počaply 45, 262 72   Březnice 

Telefon: +420 326 531 837

E-mail: obec@pocaply.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

E-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky provozuje Obec Počaply. Internetové stránky využívají otevřený redakční systém (Open Source) WordPress.

Správcem veškerého obsahu je Obec Počaply, se sídlem Počaply 45, 262 72  Březnice. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu. 

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek.