Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy pro rok 2024

Číslo jednací: 139762/2023/KUSK-DOP/Bry
Datum uveřejnění: 28. 11. 2023
Datum sejmutí: 15. 12. 2023

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, stanovuje pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami pozemních komunikací přechodnou úpravu provozu na silnicích I. třídy a užití zařízení pro provozní informace na rok 2024.