Mrkněte na naši práci

 

2023
Proběhlo zasedání zastupitelstva

Připomínáme, že zasedání je veřejné a můžete přijít také :-).

Potvrdili jsme zakázku na veřejný internet

Z důvodu horšího pokrytí mobilním datovým signálem na hřišti zařizujeme realizaci veřejného internetu na dětském hřišti a u hasičárny. Veřejný internet bude zabezpečen, aby nedocházelo ke zneužívání a skutečně sloužil primárně pro občasné využívání návštěvníky hřiště.

Stále řešíme legalizaci kanalizace

Stále řešíme legalizaci kanalizace pro možnost napojení domácích ČOV.

Proběhl volejbalový turnaj „Pod čapem“

K dispozici byl skákací hrad pro děti s dozorem, večerní živá hudba. Zmrzlina po celý den zdarma! V Počaplech to zase žilo!

Kompletně jsme opravili polní cestu na Drahenice

Vlastní materiál na zpevnění cesty jsme získali u koupaliště. V dalších měsících ještě proběhne v určitých místech rozšíření pro snadnější vyhýbání se protijedoucích strojů.

Úprava staré studánky na Stražišti

Pan Mázdra ml. i st. zde provedli vysekání náletových keřů a terénní úpravy tak, aby by byla studánka dobře přístupná. Vzniklo zde krásné místo k zastavení se. Děkujeme!

Nové radary v obou směrech

Průběžně získáváme data, která budeme vyhodnocovat. V obci překračuje rychlost 40 % aut. Rekordmanem bylo vozidlo, které obcí prosvištělo rychlostí 151 km/h. Od začátku měření obcí projelo 125 aut rychlostí v rozmezí 100 – 151 km/h. Data z měření mohou posloužit jako podklad pro občasné měření rychlosti Policií ČR.

Nová vitrína a držák na kola

U hasičárny máme novou vitrínu, která slouží jako úřední deska a vývěsní tabule. U velkého altánu na hřišti je čerstvě nainstalovaný držák na kola.

Nový zahradní traktor SECO

Od začátku června pomáhá v údržbě zeleně na veřejných prostranstvích nový zahradní traktor SECO. Na jeho pořízení jsme požádali o dotaci ze středočeského Fondu obnovy venkova.

Proběhl nohejbalový turnaj

Hasiči Počaply uspořádali nohebalový turnaj v obci. Těší nás, že se i domácí tým „KPC“, ve složení L. Krása, O. Pilecký a J. Čížek, umístil na bedně – vybojovali krásné třetí místo!

Nové osvětlení na hřišti

Dovybavili jsme nové hřiště osvětlením. Organizovanou hru si můžete domluvit i na večer a hrát i za soumraku nebo tmy. Osvětlení bude možné ovládat pouze správcem hřiště nebo pověřenou osobou.

Rozdali jsme žluté popelnice

Rozdali většinu žlutých plastových popelnic.

Dokončena výsadba jedlých keřů

Dokončili jsme výsadbu jedlých keřů na pozemek po bývalém domku “U Poslušných”. Během léta přibude ještě vyvýšený záhon s lavičkou. Pro všechny zde vzniká místo pro zastavení se a popovídání si se sousedy. Za pár let budeme moci všechny plody sklízet a konzumovat.

Svátek práce jsme oslavili prací

Proběhlo další zasedání zastupitelstva obce

Stavění májky

Téměř všichni jsme sešli na hřišti při stavění májky.

Proběhla další pracovní porada zastupitelstva

Proběhla další pracovní porada zastupitelstva. Projednali jsme možnosti těžby obecního dřeva, brigádu na sázení ovocných stromků. Těšit se můžete také na společné tvoření – každá rodina si bude moci vyrobit “hmyzí hotel”.

Finální pasporty vodovodu a kanalizace

Obec obdržela finální pasporty vodovodu a kanalizace. Jakmile obdržíme poslední souhlasná vyjádření dotčených subjektů, požádáme Odbor životního prostředí MěÚ Příbram o zlegalizování kanalizace v obci.

Sešli jsme se na MDŽ

Holky a děvčata každého věku se sešly na kávu a zákusky.

Poptáváme nákup zahradního traktůrku

Formou veřejné zakázky poptáváme nákup zahradního traktůrku na sekání trávy

Počapelské novinky #3

Vydali jsme pro vás nové a v pořadí už 3. Počapelské novinky. Již brzy ve Vašich e-mailech a poštovních schránkách.

Vadná lampa opravena

Opravena lampa veřejného osvětlení na Stražišti u čp. 10

Vyjádření Krajského úřadu

Obdrželi jsme konečné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, který umístění informativních měřičů místní úpravou provozu na silnici I/19 stanovil. Nyní porovnáváme cenové nabídky.

ŘSD povolilo umístění radarů

ŘSD jako správce silnice I/19 povolilo umístění radarů v naší obci. Kladné stanovisko jsme rovněž obdrželi i od Dopravního inspektorátu PČR, Příbram.

2022
Instalace zásněžky
Instalace zásněžky

Instalovali jsme zásněžky proti tvorbě sněhových jazyků podél komunikací v naší obci v části Stražiště.

Valná hromada Svazku obcí

Proběhla valná hromada Svazku obcí Březnicka v krásném prostředí lisovické hasičárny. Zážitkem byla pro všechny jistě jízda historickým autobusem Robur, který pro účastníky vypravil starosta pořádajícího Chrástu Jiří Ptáček.

Výroční schůze Rumpold

Všichni zástupci obcí, které mají uzavřenou smlouvu se spol. Rumpold, se zúčastnili výroční schůze. Získali jsme rámcové informace o aktuálních změnách v odpadovém hospodářství a o dopadech do cen pro rok 2023.

Počapelské novinky #2

Vydali jsme pro vás nové a v pořadí už 2. Počapelské novinky. Již brzy ve Vašich e-mailech a poštovních schránkách.

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděli jsme zahájili společně s vámi při tradičním rozsvícení vánočního stromku na hřišti.

Pracovní neděle

Tato neděle se nesla v ryze obecním duchu! Dopoledne proběhla první pracovní porada. Projednali jsme aktuální témata, která budeme řešit na příštím zasedání zastupitelstva. Odpoledne patřilo zejména dětem. Strávili jsme příjemný čas pečením a zdobením perníčků.

Finalizujeme kalendář Počaply 2023

Dokončujeme tvorbu kalendáře Počaply 2023 s 1150g mořeným kartonem a kvalitním papírem.

Nové pracovní porady

Zavedli jsme nové pracovní porady zastupitelů. V rámci porad bychom chtěli řešit podrobnosti nebo např. cenové rozsahy a detaily navrhovaných opatření a změn. Ty budeme následně schvalovat na zasedání zastupitelstva. První pracovní schůzka proběhne v průběhu listopadu a budeme jednat mj. o rozpočtu na rok 2023. Pracovní porady nám efektivně…Read More

Valná hromada Svazku obcí Březnicka

Proběhla valná hromada Svazku obcí Březnicka za účasti nových i předchozích starostů.

Vylepšení zabezpečení

Upravujeme zabezpečení obecního počítače a jeho dokumentů a řešíme kompletní zálohování na několika místech, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Seznamování s chodem úřadu

V současné době probíhá seznamování starostky a místostarosty s chodem úřadu a s obecními povinnostmi.

Vylepšení vyhledávání

Na webových stránkách obce nyní můžete vyhledávat i v úřední desce.

Počapelské novinky on-line

Nyní máte možnost stáhnout si Počapelské novinky přímo v PDF. Najdete je v menu Užitečné > Počapelské novinky.

Podněty ke změnám

Chceme zlepšit komunikaci s obcí, proto jsme přidali novou stránku Podněty ke změnám, kterou najdete v menu Užitečné > Podněty ke změnám.

Počapelské novinky 01
Počapelské novinky 01

Vydali jsme pro vás zbrusu nové novinky z obce, které najdete právě nyní ve svých poštovních schránkách.

Ustavující schůze zastupitelstva

Proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva a rozloučení s dosavadním starostou Jiřím Čížkem st., který byl starostou Počapel celých 32 let! Děkujeme. Podrobnosti o novém zastupitelstvu naleznete v menu Obec Počaply > Obecní úřad.