Mrkněte na naši práci

 

2023
16. 09. 2023

Proběhlo zasedání zastupitelstva

Připomínáme, že zasedání je veřejné a můžete přijít také :-).
15. 09. 2023

Potvrdili jsme zakázku na veřejný internet

Z důvodu horšího pokrytí mobilním datovým signálem na hřišti zařizujeme realizaci veřejného internetu na dětském hřišti a u hasičárny. Veřejný internet bude zabezpečen, aby nedocházelo ke zneužívání a skutečně sloužil primárně pro občasné využívání návštěvníky hřiště.
10. 09. 2023

Stále řešíme legalizaci kanalizace

Stále řešíme legalizaci kanalizace pro možnost napojení domácích ČOV.
09. 09. 2023

Proběhl volejbalový turnaj „Pod čapem“

K dispozici byl skákací hrad pro děti s dozorem, večerní živá hudba. Zmrzlina po celý den zdarma! V Počaplech to zase žilo!
31. 08. 2023

Kompletně jsme opravili polní cestu na Drahenice

Vlastní materiál na zpevnění cesty jsme získali u koupaliště. V dalších měsících ještě proběhne v určitých místech rozšíření pro snadnější vyhýbání se protijedoucích strojů.
20. 08. 2023

Úprava staré studánky na Stražišti

Pan Mázdra ml. i st. zde provedli vysekání náletových keřů a terénní úpravy tak, aby by byla studánka dobře přístupná. Vzniklo zde krásné místo k zastavení se. Děkujeme!
15. 08. 2023

Nové radary v obou směrech

Průběžně získáváme data, která budeme vyhodnocovat. V obci překračuje rychlost 40 % aut. Rekordmanem bylo vozidlo, které obcí prosvištělo rychlostí 151 km/h. Od začátku měření obcí projelo 125 aut rychlostí v rozmezí 100 – 151 km/h. Data z měření mohou posloužit jako podklad pro občasné měření rychlosti Policií ČR.
03. 08. 2023

Nová vitrína a držák na kola

U hasičárny máme novou vitrínu, která slouží jako úřední deska a vývěsní tabule. U velkého altánu na hřišti je čerstvě nainstalovaný držák na kola.
23. 06. 2023

Červnové zasedání zastupitelstva

01. 06. 2023

Nový zahradní traktor SECO

Od začátku června pomáhá v údržbě zeleně na veřejných prostranstvích nový zahradní traktor SECO. Na jeho pořízení jsme požádali o dotaci ze středočeského Fondu obnovy venkova.
20. 05. 2023

Proběhl nohejbalový turnaj

Hasiči Počaply uspořádali nohebalový turnaj v obci. Těší nás, že se i domácí tým „KPC“, ve složení L. Krása, O. Pilecký a J. Čížek, umístil na bedně – vybojovali krásné třetí místo!
17. 05. 2023

Druhé květnové zasedání zastupitelstva

15. 05. 2023

Nové osvětlení na hřišti

Dovybavili jsme nové hřiště osvětlením. Organizovanou hru si můžete domluvit i na večer a hrát i za soumraku nebo tmy. Osvětlení bude možné ovládat pouze správcem hřiště nebo pověřenou osobou.
08. 05. 2023

Rozdali jsme žluté popelnice

Rozdali většinu žlutých plastových popelnic.
07. 05. 2023

Dokončena výsadba jedlých keřů

Dokončili jsme výsadbu jedlých keřů na pozemek po bývalém domku “U Poslušných”. Během léta přibude ještě vyvýšený záhon s lavičkou. Pro všechny zde vzniká místo pro zastavení se a popovídání si se sousedy. Za pár let budeme moci všechny plody sklízet a konzumovat.
01. 05. 2023

Svátek práce jsme oslavili prací

Proběhlo další zasedání zastupitelstva obce
30. 04. 2023

Stavění májky

Téměř všichni jsme sešli na hřišti při stavění májky.
22. 04. 2023

Brigáda na sázení stromků

19. 03. 2023

Proběhla další pracovní porada zastupitelstva

Proběhla další pracovní porada zastupitelstva. Projednali jsme možnosti těžby obecního dřeva, brigádu na sázení ovocných stromků. Těšit se můžete také na společné tvoření – každá rodina si bude moci vyrobit “hmyzí hotel”.
15. 03. 2023

Finální pasporty vodovodu a kanalizace

Obec obdržela finální pasporty vodovodu a kanalizace. Jakmile obdržíme poslední souhlasná vyjádření dotčených subjektů, požádáme Odbor životního prostředí MěÚ Příbram o zlegalizování kanalizace v obci.
12. 03. 2023

Sešli jsme se na MDŽ

Holky a děvčata každého věku se sešly na kávu a zákusky.
01. 03. 2023

Poptáváme nákup zahradního traktůrku

Formou veřejné zakázky poptáváme nákup zahradního traktůrku na sekání trávy
22. 02. 2023

Počapelské novinky #3

Vydali jsme pro vás nové a v pořadí už 3. Počapelské novinky. Již brzy ve Vašich e-mailech a poštovních schránkách.
16. 02. 2023

Vadná lampa opravena

Opravena lampa veřejného osvětlení na Stražišti u čp. 10
13. 02. 2023

Vyjádření Krajského úřadu

Obdrželi jsme konečné vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, který umístění informativních měřičů místní úpravou provozu na silnici I/19 stanovil. Nyní porovnáváme cenové nabídky.
12. 01. 2023

ŘSD povolilo umístění radarů

ŘSD jako správce silnice I/19 povolilo umístění radarů v naší obci. Kladné stanovisko jsme rovněž obdrželi i od Dopravního inspektorátu PČR, Příbram.
2022
10. 12. 2022

Instalace zásněžky

Instalace zásněžky
Instalovali jsme zásněžky proti tvorbě sněhových jazyků podél komunikací v naší obci v části Stražiště.
08. 12. 2022

Valná hromada Svazku obcí

Proběhla valná hromada Svazku obcí Březnicka v krásném prostředí lisovické hasičárny. Zážitkem byla pro všechny jistě jízda historickým autobusem Robur, který pro účastníky vypravil starosta pořádajícího Chrástu Jiří Ptáček.
06. 12. 2022

Výroční schůze Rumpold

Všichni zástupci obcí, které mají uzavřenou smlouvu se spol. Rumpold, se zúčastnili výroční schůze. Získali jsme rámcové informace o aktuálních změnách v odpadovém hospodářství a o dopadech do cen pro rok 2023.
04. 12. 2022

Počapelské novinky #2

Vydali jsme pro vás nové a v pořadí už 2. Počapelské novinky. Již brzy ve Vašich e-mailech a poštovních schránkách.
27. 11. 2022

Rozsvícení vánočního stromku

První adventní neděli jsme zahájili společně s vámi při tradičním rozsvícení vánočního stromku na hřišti.
20. 11. 2022

Pracovní neděle

Tato neděle se nesla v ryze obecním duchu! Dopoledne proběhla první pracovní porada. Projednali jsme aktuální témata, která budeme řešit na příštím zasedání zastupitelstva. Odpoledne patřilo zejména dětem. Strávili jsme příjemný čas pečením a zdobením perníčků.
14. 11. 2022

Finalizujeme kalendář Počaply 2023

Dokončujeme tvorbu kalendáře Počaply 2023 s 1150g mořeným kartonem a kvalitním papírem.
05. 11. 2022

Nové pracovní porady

Zavedli jsme nové pracovní porady zastupitelů. V rámci porad bychom chtěli řešit podrobnosti nebo např. cenové rozsahy a detaily navrhovaných opatření a změn. Ty budeme následně schvalovat na zasedání zastupitelstva. První pracovní schůzka proběhne v průběhu listopadu a budeme jednat mj. o rozpočtu na rok 2023. Pracovní porady nám efektivně pomohou v následném rozhodování během zasedání zastupitelstva.
01. 11. 2022

Valná hromada Svazku obcí Březnicka

Proběhla valná hromada Svazku obcí Březnicka za účasti nových i předchozích starostů.
28. 10. 2022

Vylepšení zabezpečení

Upravujeme zabezpečení obecního počítače a jeho dokumentů a řešíme kompletní zálohování na několika místech, aby nedošlo ke ztrátě dat.
26. 10. 2022

Seznamování s chodem úřadu

V současné době probíhá seznamování starostky a místostarosty s chodem úřadu a s obecními povinnostmi.
26. 10. 2022

Vylepšení vyhledávání

Na webových stránkách obce nyní můžete vyhledávat i v úřední desce.
25. 10. 2022

Počapelské novinky on-line

Nyní máte možnost stáhnout si Počapelské novinky přímo v PDF. Najdete je v menu Užitečné > Počapelské novinky.
23. 10. 2022

Podněty ke změnám

Chceme zlepšit komunikaci s obcí, proto jsme přidali novou stránku Podněty ke změnám, kterou najdete v menu Užitečné > Podněty ke změnám.
22. 10. 2022

Počapelské novinky 01

Počapelské novinky 01
Vydali jsme pro vás zbrusu nové novinky z obce, které najdete právě nyní ve svých poštovních schránkách.
20. 10. 2022

Ustavující schůze zastupitelstva

Proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva a rozloučení s dosavadním starostou Jiřím Čížkem st., který byl starostou Počapel celých 32 let! Děkujeme. Podrobnosti o novém zastupitelstvu naleznete v menu Obec Počaply > Obecní úřad.