V současné době probíhá seznamování starostky a místostarosty s chodem úřadu a s obecními povinnostmi.