2021

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply konaného dne 17. 12. 2021

Číslo jednací: 7/12/2021 Datum uveřejnění: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

Vyhlášky obce o odpadovém hospodářství obce pro rok 2022

Datum uveřejnění: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

DSO Březnicko – schválený rozpočet a rozpočtový výhled

Datum uveřejnění: 22. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2022

Datum uveřejnění: 01. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

Sazebník – žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

Datum uveřejnění: 09. 07. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

SMĚRNICE Samovýroba palivového dříví v katastru obce Počaply

Datum uveřejnění: 09. 07. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

Dotační program na výstavbu domovní čistírny odpadních vod z rozpočtu obce Počaply

Datum uveřejnění: 09. 07. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit

Závěrečný účet obce za rok 2020

Datum uveřejnění: 09. 07. 2021 Datum sejmutí: 30. 06. 2022 Zobrazit

Březnicko – závěrečný účet za rok 2020

Datum uveřejnění: 30. 06. 2021 Datum sejmutí: 30. 06. 2022 Zobrazit

Krizové řízení

Datum uveřejnění: 01. 02. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2025 Zobrazit

Řád zastupitelstva obce Počaply pro volební období 2018 – 2022

Datum uveřejnění: 20. 11. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit