2021

AKTUALIZOVÁNO: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 k 10. 5. 2021

Datum uveřejnění: 01. 03. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Nabídka dřeva / květen 2021

Datum uveřejnění: 07. 05. 2021 Datum sejmutí: 21. 05. 2021 Zobrazit

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply konaného dne 16. 4. 2021

Číslo jednací: 2/4/2021 Datum uveřejnění: 26. 04. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Datum uveřejnění: 11. 03. 2021 Datum sejmutí: 30. 10. 2021 Zobrazit

Rozpočtové opatření č. 1

Datum uveřejnění: 17. 02. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2021

Číslo jednací: 1/2/2021 Datum uveřejnění: 05. 02. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Schválený rozpočet na rok 2021

Datum uveřejnění: 26. 01. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023

Datum uveřejnění: 26. 01. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Svazek obcí – Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Datum uveřejnění: 06. 01. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Svazek obcí – Schválený rozpočet na rok 2021

Datum uveřejnění: 06. 01. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Svazek obcí – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 – 2023

Datum uveřejnění: 06. 01. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Svazek obcí – Rozpočtové opatření č. 1

Datum uveřejnění: 23. 12. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Závěrečný účet za rok 2019

Datum uveřejnění: 26. 06. 2020 Datum sejmutí: 30. 06. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum uveřejnění: 05. 06. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum uveřejnění: 05. 06. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Krizové řízení

Datum uveřejnění: 01. 02. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2025 Zobrazit

GDPR – Informační povinnost správce

Datum uveřejnění: 01. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Vyhláška pro vlastníky křížků

Datum uveřejnění: 04. 04. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška o požární ochraně, č.3/2011

Datum uveřejnění: 01. 03. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum uveřejnění: 04. 02. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Datum uveřejnění: 01. 01. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

UZEMNÍ PLÁN

Datum uveřejnění: 01. 01. 2011 Datum sejmutí: 31. 12. 2021 Zobrazit

Řád zastupitelstva obce Počaply pro volební období 2018 – 2022

Datum uveřejnění: 20. 11. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2022 Zobrazit