Obecně závazná vyhláška obce Počaply o nočním klidu č.2/2023

Datum uveřejnění: 18. 11. 2023
Datum sejmutí: 31. 12. 2030

Obec Počaply vydává s účinností od 3.12.2023 obecně závaznou vyhlášku obce Počaply o nočním klidu.