Dotační program na výstavbu DČOV

Datum uveřejnění: 18. 02. 2023
Datum sejmutí: 31. 12. 2026

Obec Počaply na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18. 2. 2023 pod ČJ. 01/02/2023 vyhlašuje Dotační program na výstavbu domovní čistírny odpadních vod z rozpočtu obce Počaply na období 2023 – 2026.