Formou veřejné zakázky poptáváme nákup zahradního traktůrku na sekání trávy