Proběhla valná hromada Svazku obcí Březnicka za účasti nových i předchozích starostů.