Průběžně získáváme data, která budeme vyhodnocovat. V obci překračuje rychlost 40 % aut. Rekordmanem bylo vozidlo, které obcí prosvištělo rychlostí 151 km/h. Od začátku měření obcí projelo 125 aut rychlostí v rozmezí 100 – 151 km/h. Data z měření mohou posloužit jako podklad pro občasné měření rychlosti Policií ČR.