Obec obdržela finální pasporty vodovodu a kanalizace. Jakmile obdržíme poslední souhlasná vyjádření dotčených subjektů, požádáme Odbor životního prostředí MěÚ Příbram o zlegalizování kanalizace v obci.