Proběhla další pracovní porada zastupitelstva. Projednali jsme možnosti těžby obecního dřeva, brigádu na sázení ovocných stromků. Těšit se můžete také na společné tvoření – každá rodina si bude moci vyrobit “hmyzí hotel”.