Dokončujeme tvorbu kalendáře Počaply 2023 s 1150g mořeným kartonem a kvalitním papírem.