Dovybavili jsme nové hřiště osvětlením. Organizovanou hru si můžete domluvit i na večer a hrát i za soumraku nebo tmy. Osvětlení bude možné ovládat pouze správcem hřiště nebo pověřenou osobou.