Téměř všichni jsme sešli na hřišti při stavění májky.