Proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva a rozloučení s dosavadním starostou Jiřím Čížkem st., který byl starostou Počapel celých 32 let! Děkujeme. Podrobnosti o novém zastupitelstvu naleznete v menu Obec Počaply > Obecní úřad.