Všichni zástupci obcí, které mají uzavřenou smlouvu se spol. Rumpold, se zúčastnili výroční schůze. Získali jsme rámcové informace o aktuálních změnách v odpadovém hospodářství a o dopadech do cen pro rok 2023.