Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum uveřejnění: 05. 06. 2020
Datum sejmutí: 31. 12. 2021