Samovýroba palivového dříví v katastru obce Počaply

Datum uveřejnění: 09. 07. 2021
Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Obec Počaply umožňuje občanům s trvalým bydlištěm v obci Počaply (a zároveň trvale žijícím na území obce) a osadě Stražiště samovýrobu palivového dříví na pozemcích v majetku obce.