Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Počaply

Datum uveřejnění: 10. 04. 2021
Datum sejmutí: 24. 04. 2021

Doba konání: 16. 4. 2021 od 18:00

Program:

 • Určení ověřovatelů a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 • Zadání výběrového řízení – cesta Lhotka
 • Zadání poptávky – oprava komunikace č.p. 33
 • Zadání poptávky – oprava komunikace č.p. 37
 • Lesní cesta na skále – zmařená investice
 • R.P. – zrušení usnesení
 • R.P. – záměr prodeje pozemku
 • Příspěvek na les
 • Diskuze
 • Závěr