Seznam pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Datum uveřejnění: 31. 08. 2023
Datum sejmutí: 05. 01. 2024

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH, ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY, zasílá aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území obce Počaply nacházejí, a vyzývá vlastníky těchto nemovitostí, aby se přihlásili o svá práva. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.

Zákonná lhůta, do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, uplyne dnem 1. 1. 2024. Nemovitosti následně přejdou do vlastnictví státu.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Na této adrese naleznete také všechny důležité informace, které usnadní orientaci v problematice NIV.

Soubory ke stažení