Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Počaply dne 30. 6. 2021

Datum uveřejnění: 25. 06. 2021
Datum sejmutí: 01. 07. 2021

Navržený program:

 • Určení ověřovatelů a zapisovatele
 • Schválení programu
 • Rozpočtové opatření č. 2
 • Schválení závěrečného účtu za rok 2020
 • Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
 • DČOV – směrnice
 • Finanční příspěvky (organizace)
 • Smlouva DaS
 • Prodej pozemků – p. J.M.
 • Prodej pozemku – p. R.P.
 • Prodej pozemku – p. R.S.
 • Směrnice – samovýroba palivového dříví
 • Výběrová řízení – oznámení o výběru dodavatele
 • Ceník úhrad za poskytované informace dle zákona 106/1999 Sb.
 • Diskuze
 • Závěr