Plánované přerušení dodávky elektřiny 15. 6. 2021 / 7:30 – 18:00

Datum uveřejnění: 26. 05. 2021
Datum sejmutí: 16. 06. 2021

Plánované přerušení elektřiny:
15.06.2021 / 7:30 – 18:00

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v této době považovat za zařízení pod napětím, a proto Vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatele výroben elektřiny upozorňujeme na jejich povinnost zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy. Uvedené přerušení dodávky elektřiny se uskuteční v souladu s ustanoveními § 25 odst. 3 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy, a to v nezbytně nutném rozsahu.

Děkujeme Vám za pochopení. S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.