Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva obce Počaply konaného dne 16. 4. 2021

Číslo jednací: 2/4/2021
Datum uveřejnění: 26. 04. 2021
Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zastupitelstvo obce Počaply schvaluje následující program zasedání 16. 4. 2021:

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 4. Zadání výběrového řízení – cesta Lhotka
 5. Zadání poptávky – oprava komunikace č.p. 33
 6. Zadání poptávky – oprava komunikace č.p. 37
 7. Lesní cesta na skále – zmařená investice
 8. R.P. – zrušení usnesení
 9. R.P. – záměr prodeje pozemku
 10. Příspěvek do lesa
 11. Diskuze
 12. Závěr