Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum uveřejnění: 04. 02. 2011
Datum sejmutí: 31. 12. 2021