1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace rozesílky informačních e-mailů a zpráv správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním jména, příjmení, telefonního čísla a kontaktní emailové adresy.

 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji obci Počaply v zastoupení starosty Jiřího Čížka st., se sídlem na adrese Počaply 45, Březnice 262 72, IČ: 00662933 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedeného jména, příjmení, telefonního čísla a kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

  • zasílání informačních e-mailů, zpráv na mobilní telefon včetně nabídek. Kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.
  • Souhlas se zpracováním kontaktního jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • Správce upozorňuje, že kontaktní jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktním jménu, příjmení, telefonním čísle a emailové adrese Správci.
  • Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutého kontaktního jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní jméno, příjmení, telefooní číslo a emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté jméno, příjmení, telefonní číslo a kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

 

 

2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem prodeje produktů

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti prodeje produktů.

 

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek pro uskutečnění prodeje produktu zákazníkovi.).

 

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

Správce upozorňuje, že výše uvedené osobní údaje předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) –WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230 373 41 Hluboká nad Vltavou, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem jejich odeslání Správci.

 

Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.