Obec počaply, jaroslav kozlík

Počaply a Stražiště v historickém vývoji

 

Kniha vyšla ve spolupráci s obcí Počaply, místními občany a autorem PhDr. Jaroslavem Kozlíkem.

329 Kč

krátce o autorovi

PhDr. Jaroslav Kozlík

Střední zemědělskou školu (ZTŠ) studoval v letech 1952 – 1956 v Březnici. V letech 1960 – 1966 dálkově studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor čeština – dějepis, v roce 1968 titul PhDr. Zabýval se převážně selskými dějinami v semináři doc. Františka Kutnara. Po maturitě působil jako zootechnik na Podbořansku, dále jako vychovatel Odborného učiliště v Březnici, od roku 1976 – 1997 učil češtinu a dějepis na VOŠ a SOŠ rovněž v Březnici. V letech 1990 – 2010 byl členem zastupitelstva města Březnice. V průběhu těchto let byl členem rady, místostarostou a v letech 1997- 2002 starostou. 

obsah

Knihy

Úvod

Počaply a Stražiště na ústvitu dějin

Počaply a Stražiště v nejstarších písmených pramenech

Tabulka podle lokšanského urbáře – povinnosti poddaných vůči vrchnosti

Dlužníci a železné krávy

Nejstarší gruntovní kniha

Ves Počaply (v soudním okrese Březnice) v Berní rule z let 1653 – 1655

Počapelští poddaní na konci 18. století

Po roce 1848

Na konci 19. století, za 1. světové války a v období samostatného státu ČSR

Vývoj obce od roku 1945 po založní JZD

Počaply opět v samostatnou obcí

Vlastníci domů v obci Počaply od poloviny 18. století do současnosti

Poznámky / Počaply

Stražiště po pravěkém období vstoupilo do historie

Stražištská fara

Loubští z Lub a Stražiště

Stražišťský kostel

Stražiště a jeho obyvatelé

Přehled obyvatel Stražiště podle čísel chalup

Počaply a Stražiště v obrazech, fotografiích a pohledech

Poznámky / Stražiště

Staročeské míry a váhy, měna

Význam některých slov

Na závěr

 

Stran

Výtisků

{

Život každého je ovlivněn určitým místem, kde se narodil nebo prožil převážnou část svého života. Mnozí si proto uvědomují, jak jsou spjati s krajinou i s lidmi, kteří již dávno nežijí.

Mrkněte také na náš kalendář

OFICIÁLNÍ

Týdenní kalendář

obce Počaply

Týdenní stolní kalendář s kvalitním 1100g mořeným kartonem, 200g pevnými stránkami s možností poznámek. Vyznačené jsou svátky, události, významné dny a také odvoz odpadu.

Objednat telefonicky

Objednat a vyzvednout

Objednejte si knihu Počaply a Stražiště v historickém vývoji. Vyzvednou si ji můžete každou středu na Obecním úřadě Počaply. Cena je 329 Kč za kus.