Nabídka revizí kotlů a komínů

Nabídka revizí kotlů a komínů

Ve středu 1. 9. 2021 bude probíhat v naší obci revize komínů a kotlů na pevná a plynná paliva firmou Topenářský servis s.r.o. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. Více informací k nabídce...
Vakcinace vztekliny

Vakcinace vztekliny

18.května 2021 (úterý) v 18:00-18:10. Cena vakcinace je 150 Kč. Nezapomeňte prosím očkovací průkazy. Telefonní kontakt MVDr. .Jiří Korecký – 775 643 640
UKONČENÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

UKONČENÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 11. 3. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/033243-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji, ve znění nařízení Státní veterinární správy č. j....
UKONČENÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Na povinnosti podle ustanovení §46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). Celý soubor...
Vydali jsme výjimečné Počapelské novinky

Vydali jsme výjimečné Počapelské novinky

Připravili jsme pro vás výjimečné Počapelské tištěné novinky, které nyní najdete ve své poštovní schránce, pokud jsme ji našli. Další novinky máme v plánu posílat na vaše e-maily. Pokud nemáte přístup k e-mailu, napište nám prosím ve formuláři níže na této...
Informace pro chovatele drůbeže

Informace pro chovatele drůbeže

Od 24.3.2021 budou volat chovatelům drůbeže pracovníci Krajské veterinární správy s dotazem na dodržování nařízených opatření: zda chovatelé někoho pouští do chovu, pokud ano, zda o tom vedou záznamy a zda jim od 11.3.2021 uhynula či ne nějaká...
Přípravy pro stavbu mostu začaly

Přípravy pro stavbu mostu začaly

Práce na přípravě stavby mostu započala. Aktuálně se naváží půda na dočasnou silnici přes hřiště. Po ukončení bude půda využita na rekonstrukci polních cest.
Zasedání zastupitelstva obce Počaply

Zasedání zastupitelstva obce Počaply

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením (v souvislosti s omezením šíření koronaviru) se nebude konat zasedání zastupitelstva obce dne 5. 3. 2021. Další zasedání bude standardně oznámeno na úřední desce. Děkujeme za...