UKONČENÍ NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 11. 3. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/033243-S k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy ve Středočeském kraji, ve znění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/041725-S ze dne 1. 4. 2021 v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Počaply u Březnice ( k.ú. 722952) v okrese Příbram se ukončují.

Komentáře

Znak obce Počaply

Věděli jste, že…

V sekci užitečné informace nyní najdete nejnovější informace týkající se služeb v obci včetně například internetového připojení? Mrkněte zde…