NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), nařizuje tuto:

Změnu ochranných a zdolávacích opatření v mimořádných veterinárních opatření ( dále jen MVO) nařízených Státní veterinární správou č.j. SVS/2021/03243-S ze dne 11. 2. 2021 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v katastrálním území Počaply u Březnice ( k.ú 722952) okres Příbram ve Středočeském kraji.

Komentáře

Znak obce Počaply

Věděli jste, že…

V sekci užitečné informace nyní najdete nejnovější informace týkající se služeb v obci včetně například internetového připojení? Mrkněte zde…