[Komerční sdělení] Nabídka zpracování žádosti na kotlíkovou dotaci

DSO ORP Příbram Vám nabízí zpracování žádosti na kotlíkovou dotaci.

Příspěvek na výměnu starého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, těm dotace pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022.
Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám. Žádat mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitostí, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Zde bude možné podávat žádosti od října letošního roku.

Kdo může žádat?

  • Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
  • Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky.
  • U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.
  • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory

  • Plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) – 100 000 Kč
  • Elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) – 130 000 Kč
  • Kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) – 130 000 Kč

Cena za zpracování žádosti 2 % z celkové ceny přidělené dotace

V případě Vaše zájmu o zpracování žádosti o dotaci nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech: 604 282 837, 604 216 781, případně na e-mailových adresách: svazek@dsopribram.cz, tajemnik@dsopribram.cz.

Komentáře

Znak obce Počaply

Věděli jste, že…

V sekci užitečné informace nyní najdete nejnovější informace týkající se služeb v obci včetně například internetového připojení? Mrkněte zde…