RYCHLÁ VOLBA    
Právě se nacházíte: hlavní strana > Historie

Historie

Obec Počaply se rozkládá  v malém údolí na severozápad od města Březnice.Na západě hraničí s Martinicemi,na jihozápad s Drahenicemi,na jihu s Ráztely a na jihovýchod s Plíškovicemi,na východní straně s obcí Myslín,na severovýchod s osadou Stražiště a na severní straně s Borem a osadou Dobrá Voda.Obcí protéká Mlýnský potok,který ústí do Počápského rybníka.Nad vesnicí se zvedá táhlý vrch,na němž se zachovaly staré valy,kde se říká na Šancích.Stával zde slovanský hrad Bozeň,dle kterého se celý kraj nazýval Bozeňsko.

Jméno obce najdeme ve starých zápiscích  v různých podobách: r.1380 ve jménu Jadocus de Pozapl,r,1383 Poczapl,r.1400 de Poczap,r.1544 Poczaplijch,r.1790 Pocžaple,a r.1840 Podčap.První zmínky o obci jsou z 14.století kdy patřil zdejší dvůr k Březnici,úřadem patřil r.1654 k Drahenicům.Roku 1586 bylo v obci 9 sedláků a 8 chalupníků.Roku 1629 bylo v obci 22 gruntů s krčmou pustým mlýnem.Roku 1654 patřily k Březnici 4 grunty staré,jeden nový,3 grunty zkažené a 12 domkářů.Roku 1770 se uvádí v obci 34 domů,v roce 1890 43 domů a 279 obyvatel.Při sčítání lidu bylo v obci:r.1914-270,r.1921-290 a v r.1930-235 obyvatel..V současné době je zde 45 domů a 102 obyvatel.Mlýn pod Počaply pochází z r.1543 a přiřazený byl do Milovic.Opodál Počapel stávala dříve ves,nyní dvůr Lhotka,které se v r.1531-1595 uvádějí jako pustá.Dvůr byl později spolu s myslivnou na Holém Vrchu přivlastněn panství březnickém.

Součástí obce je osada Stražiště o níž jsou první zmínky z roku 1352 a jejíž hlavní dominantou je kostel sv.Jana Křtitele založený ve 14 stol. v románském slohu .Na Stražišti je pouze 9 domů a 3 stále bydlící obyvatelé,zatímco v roce 1910 zde bylo zde 10 domů a v nich žilo 85 lidí.

Novodobou historii obce popisuje Pamětní kniha obce Počaply,která byla pořízena v roce 1934 nákladem obce v ceně 60,-Kč.Zde jsou na 67 stránkách  zachyceny události,které zajímají venkovského člověka.Dočteme se z ní jaké vlivy mělo počasí na úrodu,ceny zemědělských produktů,zakládání JZD a hasičského sboru.Průběh pozemkové reformy ve dvacátých letech,průběh voleb za první republiky.Jsou zde zaznamenány události 1.světové války,kdy bylo z obce odvedeno34 mužů(2 padli,1 byl nezvěstný),tragické události 2.světové války,okamžiky osvobození(10.5.1945 se objevil nade vsí na kopci Čihadla první americký tank).V roce 1951 bylo založeno třemi občany a pěti deputátníky ze Lhotek JZD,do kterého v r. 1952 přistoupili rolníci ze Stražiště.V r.1957 vstoupili do družstva všichni až na jednoho.

Vlastní úřad měla obec do r.1976,dále až do roku 1990 tvořila součást města Březnice a od tohoto roku má opět vlastní samosprávu.  V roce 1972 byla zahájena stavba nové požární zbrojnice a slavnostní otevření se konalo 26.5.1974 .V roce 1993 byla renovována stará hasičská zbrojnice včetně zvoničky a starého zvonu,zakopaného v letech 1941-1991 u Páteckých ve stodole,v letech 1991-1992 byla provedena oprava cest,úprava koryta potoka,vysázení stromů,v letech 1994-1995 byly opraveny vodní nádrže na Lhotkách,vystavěna nová nádrž sloužící jako koupaliště a ke sportovnímu rybolovu,v letech 1996-1997 byla zrekonstruována lávka přes Mlýnský potok a vybudována nová autobusová čekárna,v letech 1998-1999 byl v obci zaveden sběr tříděného odpadu,v letech 2000-2001 byla provedena rekonstrukce vodovodu na Stražišti,v roce 2002 postihly obec povodně a následně bylo vyčištěno koryto potoka.